Zawarcie transakcji w Kancelarii Notarialnej zabezpiecza interesy obu stron. Akty notarialne w większości przypadków mogą być sporządzane wyłącznie przez notariusza lub jego zastępce (np. asesora notarialnego, notariusza na emeryturze). Umowa sprzedaży zawarta jest w momencie odczynia aktu przez notariusza, a także złożenia stosownych podpisów.

Zadbaj o swoje interesy

Przed podpisaniem aktu notarialnego powinieneś dokładnie zapoznać się z jego treścią. Jest to umowa, która musi być jasna i zrozumiała. Jeśli nie rozumiesz pewnych zapisów, poproś notariusza o ich wyjaśnienie. Akty notarialne muszą spełniać określone formy. Pamiętaj, że poświadczając dokument swoim podpisem, potwierdzasz również to, że zgadzasz się na wszystkie warunki umowy.

Akty notarialne mogą być zmienione przed ich podpisaniem i jednoczesny zawarciem transakcji. W przypadku, gdy jakiś zapis budzi nasze obawy, powinniśmy złożyć wniosek do notariusza oraz sprzedającego, o jego zmianę. Oczywiście nie musi ona zostać zaakceptowana, jeśli jest zgodna z prawem. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że dokument zostanie dopasowany do Twoich potrzeb.

Kiedy transakcja jest prawidłowo przeprowadzona?

Za prawidłowe przeprowadzenie transakcji odpowiada notariusz. Musi on informować obie strony umowy o prawach i obowiązkach wynikających z podpisania umowy. Ma także obowiązek sprawdzić, czy wszystkie dostarczone dokumenty są prawidłowe i wiarygodne. Sprawdzeniu ulega nie tylko osoba sprzedająca, ale również kupująca.

Notariusz musi być osobą bezstronną. Interesy sprzedającego oraz kupującego powinny być dla niego równie ważne. Do jego obowiązków należy również sprawdzenie, czy sporządzona umowa jest zgodna z prawem.

Co znajduje się w akcie notarialnym?

W dokumencie widnieje data oraz miejscowość jego sporządzenia, a także personalia notariusza (imię, nazwisko, siedziba kancelarii, a w przypadku uczestnictwa zastępcy dodatkowo jego imię i nazwisko). Ponadto znajdują się dane osobowe sprzedającego oraz kupującego, a także sposób potwierdzenia tożsamości. Poniżej znajduje się pełna treść aktu, czyli w tym przypadku umowa kupna-sprzedaży.

Pod treścią umieszcza się informacje dotyczące opłat m.in. podatków, czy też taksy notarialnej. Następnie zamieszcza się oświadczenie, które potwierdza odczytanie, zaakceptowanie, a także podpisanie dokumentu. Bezpośrednio pod tym zapisem widnieją podpisy (notariusza, osoby sprzedającej i kupującej, a także pozostałych uczestników aktu). Cała procedura musi odbywać się w zgodzie z przepisami prawa, gdyż inaczej akt może zostać uznany za nieważny.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here