STS - oscylator stochastyczny w handlu kontraktami CFD

STS to tzw. oscylator stochastyczny, opracowany w latach 50-tych minionego wieku przez dr George’a Lane. Zadaniem tego wskaźnika jest mierzenie stosunku ceny zamknięcia z ostatnim zakresem zmienności kursu. W przypadku wyraźnego trendu zwyżkującego, ceny z reguły zamykają się w okolicach maksymalnego zakresu. Jeżeli natomiast występuje wyraźny trend zniżkujący, ceny te zamykają się bliżej minimum.

Wskaźnik stochastyczny

STS zaliczany jest do oscylatorów impetu i porusza się w przedziale od 1 do 100. Na jego wykresie znajdują się dwie linie, z których główna to niebieska %K. Druga stanowi jej wygładzone odbicie (%D) i funkcjonuje jako linia sygnalna. Występują łącznie trzy rodzaje oscylatora stochastycznego – pełny, wolny oraz szybki. Pierwszy z nich obejmuje aż trzy zmienne, co przyczynia się do większej elastyczności i uniwersalności wersji pełnej w porównaniu z pozostałymi wariantami. Wskaźnik wolny najkorzystniej wypada w przypadku inwestycji długoterminowych, ponieważ wymusza użycie jako materiału źródłowego dłuższej historii. Szybki natomiast lepiej nadaje się do krótkoterminowych inwestycji.

Sygnały kupna/sprzedaży

W przypadku oscylatora STS, sygnał kupna/sprzedaży pojawia się w momencie przecięcia przez niebieską linię %K niemalejącej/nierosnącej linii %D od dołu lub od góry. Jeżeli przecięcie występuje w rejonie poziomów wykupienia i wyprzedania, wiarygodność sygnałów znacząco wzrasta. Sygnał kupna/sprzedaży występuje w momencie przebicia tych poziomów przez wskaźnik od góry lub od dołu. W takim przypadku konieczne jest wyznaczenie poziomów, które z reguły ustawiane są na wysokości 80-90% przy poziomie wyprzedania na wysokości 10-20%.

Wskaźnik STS a dywergencja

Rozbieżność wyszukuje się pomiędzy trendami wskaźnika oraz kursu instrumentu. W przypadku trendu spadkowego, dywergencja występuje po osiągnięciu przez cenę kolejnych minimów przy jednoczesnym braku przebicia przez oscylator STS swojego poprzedniego dna. Takie zjawisko określa się mianem dywergencji byka. Jeżeli natomiast wystąpi sytuacja odwrotna, można mówić o dywergencji niedźwiedzia. W praktyce oscylator stochastyczny wykorzystać można np. w handlu kontraktami CFD za pośrednictwem różnych platform transakcyjnych. Aby dowiedzieć się więcej, idź do strony i zapoznaj się z warunkami prowadzenia rachunku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here