Jeśli planujesz założenie własnej firmy, z pewnością wiesz, że czkającym Cię obowiązkiem jest ewidencjonowanie dokonywanych operacji gospodarczych. Zyski i wydatki można rozliczać poprzez dwie formy: uproszczoną i pełną księgowość. Uproszczona księgowość, zwana również małą, to rozwiązanie polecane początkującym przedsiębiorcom – sprawdź więc, na czym polega.

Mała księgowość powstała z myślą o niewielkich i początkujących przedsiębiorstwach, od których trudno byłoby wymagać prowadzenia pełnej księgowości, która jest skomplikowana, w pełni sformalizowana i kosztowna. Głównym celem małej księgowości jest obliczenie zobowiązań podatkowych stanowiących podstawę przy rozliczaniu się z fiskusem. Stanowi ona ważny sposób przetwarzania danych finansowych i najczęściej opiera się na księdze przychodów i rozchodów (KPiR).

Mała księgowość – nie dla każdej firmy

Z uproszczonej księgowości mogą skorzystać jednoosobowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, których przychód ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok nie przekracza 1 200,00 euro. Przeznaczona jest ona dla osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych.

3 formy rozliczania w ramach małej księgowości

W ramach uproszczonej księgowości wyróżnia się 3 formy rozliczania. Najpopularniejszym sposobem jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Polega on na sumowaniu w specjalnej księdze (papierowej lub elektronicznej) zysków i kosztów związanych z prowadzeniem działalności oraz obliczaniu podatku z uzyskanych dochodów (dochód definiowany jest jako przychód pomniejszony o koszty). KPiR należy założyć w dniu rozpoczęcia działalności lub 1 stycznia danego roku podatkowego oraz w ciągu 20 dni zgłosić jej prowadzenie do naczelnika urzędu skarbowego, w którym firma będzie rozliczana.

Kolejną formą jest ryczałt ewidencjonowany – w tym wypadku podatek obliczany jest na podstawie wysokości przychodu (nie bierze się pod uwagę kosztów) i zgodnie ze stawką ryczałtu określoną dla danego rodzaju działalności. Wysokości istniejących stawek to 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%. Warto dodać, że w przypadku przedsiębiorstw o zróżnicowanym profilu, działalność rozlicza się na podstawie kilku stawek.

Ostatnim sposobem rozliczania małej księgowości jest karta podatkowa – ta forma jednak nie jest dostępna dla wszystkich firm. Polega na opłacaniu stałej comiesięcznej kwoty podatku, której wysokość uzależniona jest od kilku czynników: ilości mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność, ilości pracowników i rodzaju działalności. Obowiązującą stawkę wyczytuje się z tabeli.

Uproszczona księgowość jest bardzo wygodną formą ewidencjonowania – nie generuje dużych kosztów, a jej prowadzenie nie jest skomplikowane. Przedsiębiorcy bardzo często decydują się samodzielnie wykonywać tę część obowiązków związanych z prowadzeniem firmy, jednakże szczególnie w przypadku sporządzania KPiR czy płacenia ryczałtu ewidencjonowanego warto powierzyć księgowość w ręce doświadczonego biura rachunkowego, co będzie gwarancją prawidłowego prowadzenia rozliczeń.

Źródło: MDDP – Outsourcing kadr

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here