Kancelaria notarialna - sporządzanie dokumentów firmowych

Prowadzenie niektórych form działalności gospodarczej opiera się na specyficznych aktach prawnych, które może sporządzać tylko kancelaria notarialna. Wszelkiego rodzaju spółki, gdzie większość ze zmian lub decyzji o profilu działalności wymaga zgłoszenia do właściwego organu sądowego, zwracają się do notariusza w celu przygotowania dokumentów.

Jakie podstawowe akty notarialne obowiązują w spółkach?

Każda działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, akcyjnej, czy też cywilnej wymaga sporządzenia aktu założycielskiego. W tego rodzaju dokumentach określa się dane współudziałowców, podział kompetencji oraz wysokość kapitału, przez nich wnoszonego.

Kancelaria notarialna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego oraz skarbowego przygotowuje komplet stosownych dokumentów, które będą podstawą prawną do działalności spółki.

W pierwszej fazie założycielskiej udziałowcy ustalają swoich pełnomocników, którzy będą reprezentować ich przed wszystkimi, właściwymi urzędami. Na mocy udzielonych pełnomocnictw, reprezentanci mają prawo do wielu czynności związanych z prowadzoną działalnością, a ich odpowiedzialność jest ograniczona.

Jakie dodatkowe dokumenty może sporządzać kancelaria notarialna?

Działalność szczególnie dużych i skomplikowanych prawnie przedsiębiorstw wymaga szeregu dodatkowych aktów, które zabezpieczają interesy akcjonariuszy i udziałowców.

Do takich form prawnych należy możliwość zaciągania kredytów, dysponowania dywidendami, a także sposób korzystania z nieruchomości firmowych.

W akcie notarialnym określana jest możliwość pierwokupu majątku nieruchomego przez jednego ze wspólników, a także służebność w przypadku zmiany formy użytkowania nieruchomości w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

W jaki sposób reguluje się sprzedaż aktywów spółek?

Bardzo istotna rola notariusza w procesie sprzedaży aktywów firmowych polega na szczegółowym opracowaniu wszelkich aspektów przyszłej transakcji, w taki sposób, aby interesy udziałowców były maksymalnie zabezpieczone.

Na podstawie dokumentu notarialnego określa się możliwość sprzedaży przedsiębiorstwa w całości, lub też w części udziałów oraz terminy wykonania tego rodzaju transakcji.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here