W ramach II filaru z myślą o przyszłej emeryturze możesz oszczędzać wyłącznie w ZUS-ie lub w ZUS-ie i OFE – decyzja należy do Ciebie. Czy warto zdecydować się na fundusz emerytalny? Co powinieneś wiedzieć o działalności tych podmiotów?

Co to są fundusze emerytalne i na jakiej podstawie działają?

Otwarte fundusze emerytalne rozpoczęły swoją działalność w 1999 r. i były efektem reformy systemu emerytalnego. Reforma przewidywała bowiem, że każda osoba będzie oszczędzała z myślą o emeryturze zarówno w ZUS-ie (w ramach I filaru), jak i OFE (w ramach II filaru). W 2013 roku została przygotowana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym. Wejście w życie tej ustawy dało Polakom możliwość zdecydowania, czy w ramach II filaru będą oszczędzać tylko w ZUS-ie czy w ZUS-ie i OFE.

Ich działalność jest regulowana przez ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Każdy fundusz jest przy tym zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne.

OFE, otrzymując część składki emerytalnej swoich członków, są zobowiązane do inwestowania tych środków. W jaki sposób? Polityka inwestycyjna funduszy emerytalnych jest zróżnicowana – inwestują one m.in. w: akcje, obligacje i papiery wartościowe nie skarbowe.

Od decyzji inwestycyjnych podjętych przez specjalistów zatrudnionych w funduszach emerytalnych zależy to, czy i o ile wzrosną kwoty zgromadzone na indywidualnych kontach poszczególnych członków. Z tego względu tak ważne jest, aby każda osoba zainteresowana inwestowaniem dokładnie zapoznała się z warunkami oferowanymi przez dany fundusz. W szczególności z opisami ryzyka zawartymi w Prospekcie Informacyjnym.

Fundusze emerytalne – ile pieniędzy do nich trafia?

Do niedawna fundusze emerytalne obracały bardzo dużymi środkami, a to dlatego, że każdy z nas obowiązkowo powierzał im pieniądze z myślą o przyszłej emeryturze w ramach II filaru. Aktualnie sytuacja wygląda inaczej – przynależność do funduszu nie jest już obligatoryjna. Jeżeli chcesz, możesz być członkiem funduszu, ale jeżeli nie jesteś zainteresowany, będziesz oszczędzał w ramach II filaru w ZUS-ie.

Jeżeli zdecydowałeś się na fundusz, to na Twoje indywidualne konto przekazywana jest część składki emerytalnej, a dokładniej 2,92%. Trzeba pamiętać, że kwoty, które zasilają Twoje konto, są inwestowane. To oznacza, że systematycznie się one powiększają.

Co to są fundusze emerytalne?

Patrząc przez pryzmat ich działalności, można powiedzieć, że są to podmioty umożliwiające osobom zainteresowanym gromadzenie środków z myślą o przyszłej emeryturze w ramach II filaru.

Jak zacząć oszczędzanie w OFE?

Wiesz już, co to są fundusze emerytalne i chciałbyś, aby część Twojej składki była przekazywana do wybranego przez Ciebie funduszu? Jeżeli:

  • właśnie rozpocząłeś pierwszą pracę, to masz 4 miesiące, aby podjąć ostateczną decyzję i podpisać umowę z wybranym OFE,
  • pracujesz dłużej niż 4 miesiące i dotychczas nie korzystałeś z możliwości oszczędzania w OFE to musisz poczekać na kolejne okienko transferowe.

Kiedy będzie najbliższe okienko transferowe? Jest ono otwierane co 4 lata. Ponieważ ostatnie miało miejsce w 2016 r., następne będzie dopiero w 2020 r. o ile obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie nie ulegną zmianie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here